Rodzina kalkulatorów EXPERT - oprogramowanie dla inżynierów budowlanych i architektów

BIMware EXPERT oprogramowanie dla inżynierów budowlanych i architektów

Zestaw programów EXPERT służy do szybkiego obliczania i wymiarowania pojedynczych elementów konstrukcji. Każdy z tych kalkulatorów może pracować niezależnie, a niektóre współpracują również z programem ROBOT Millennium.

EXPERT Żelbet

Program wspomaga projektowanie przekrojów żelbetowych w zakresie stanów granicznych nośności i użytkowania (m.in. obliczenia z uwzględnieniem skręcania, wyliczenie ugięcia). Przeznaczony jest dla inżynierów i techników budowlanych oraz architektów. Obliczenia przekrojów żelbetowych wykonywane są dla kilku typów obciążeń: rozciągania osiowego, zginania prostego, ściskania ze zginaniem, ściskania dwukierunkowego ze zginaniem, ścinania ze skręcaniem.

Obliczenia wykonywane są w oparciu o normy krajowe (PN-B-03264:2002, PN-B03264:1999, PN-84/B-03264) oraz wybrane normy zagraniczne.

żelbetEXPERT Fundamenty

Program wspomaga projektowanie ław i stóp fundamentowych na podłożu uwarstwionym. Sprawdza warunki normowe: nośność, poślizg, obrót, przebicie/ścinanie, osiadanie. Wykonuje optymalizację wymiarów oraz oblicza i dobiera zbrojenie. Kalkulator automatycznie generuje rysunki fundamentów.

Obliczenia wykonywane są w oparciu o normy:

  • PN-B-03264 (2002) – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie (oraz starsza wersja normy PN-84/B-03264),
  • PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,
  • PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Kalkulator posiada możliwość importu wartości reakcji z programu Robot Millenium.

fundamenty

EXPERT Mury Oporowe

Program służy do obliczania geotechnicznego i konstrukcyjnego murów oporowych. Pozwala na weryfikację oraz optymalizację geometrii muru oporowego z uwagi na warunki gruntowe. Kalkulator umożliwia również dobór zbrojenia z uwagi na rozkład sił w elementach muru oporowego.

Obliczenia murów oporowych są przeprowadzane zgodnie z wymogami norm krajowych i zagranicznych:

  • parametry geotechniczne: PN-83/B-03010, DTU 13.12, Fascicule No 62 – Titre V,
  • zbrojenie: PN-84/B-03264 lub PN-B-03264(2002).

Rysunek obliczonej konstrukcji może być generowany przy użyciu programu Robot Millenium.

mury oporowe

 

EXPERT Pale

Kalkulator pali fundamentowych jest narzędziem do obliczania nośności pojedynczych pali fundamentowych, jak również fundamentów palowych opartych na grupach pali zgodnie z wymogami polskiej normy PN-83/B-02482.

Użytkownik programu otrzymuje możliwość weryfikowania m.in. pali: stalowych, prefabrykowanych żelbetowych, typu Franki oraz własnoręcznie zdefiniowanych. Dzięki możliwości zapisania i odczytu parametrów pala oraz podłoża gruntowego program pozwala na łatwą weryfikację różnych schematów palowania, jak również wielokrotne wykorzystanie fragmentów jednego zadania przy liczeniu kolejnych. Istnieje możliwość pobrania wartości reakcji użytych do obliczeń z programu Robot Millenium w celu sprawdzenia nośności grupy pali.

pale

EXPERT EC3

Program wspomaga projektowanie oraz ocenę nośności przekrojów, połączeń i elementów stalowych. Przeznaczony jest dla inżynierów i techników budowlanych. Umożliwia automatyczną generację dokumentacji obliczeniowej zawierającą opis przebiegu obliczeń (wraz z odpowiednimi rysunkami, schematami i odnośnikami do paragrafów normy) oraz uzyskane rezultaty. Budowa programu pozwala w łatwy sposób weryfikować kolejne elementy konstrukcji.

Obliczenia są wykonywane w oparciu o normę Eurocode 3 ENV 1993-1-1. Part. 1.1. „Design on Steel Structures” General Rules for Buildings.

słup7 ec3

EXPERT Przekroje Mostowe

Kalkulator przekrojów mostowych jest poręcznym narzędziem do wymiarowania i sprawdzania nośności mostowych przekrojów żelbetowych zgodnie z wymogami normy PN-91/S-10042.

Obliczenia wykonywane są metodą stanów granicznych. Program pozwala przeprowadzać obliczenia przekrojów typowych dla zastosowań mostowych - w tym skrzynkowych. W kalkulatorze możliwe jest również tworzenie własnych kształtów prętów zbrojeniowych.

przekroje mostowe

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami pod numerem +48 12 639 25 00 lub kliknij przycisk poniżej.

Wyślij zapytanie

Autodesk

Nasza strona www używa plików cookies w celu usprawnienia działania witryny. Ponadto używamy plików cookies do celów analitycznych i reklamowych. Kliknij Polityka Prywatności, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.