Poznaj upgrade Advance Design 2022.1 i odkryj nowe funkcje i możliwości!

 AD Badge 256 22 Październik 2021 – GRAITEC z przyjemnością informuje, że ukazała się aktualizacja 2022.1 Advance Design, naszego rozwiązania projektowego do analizy statyczno-wytrzymałościowej.


 

 Advance Design 2022.1, jest wzbogacona o nowe funkcjonalności i ulepszenia, które przynoszą duże korzyści użytkownikowi końcowemu.
Aktualizacja ta skupia się głównie na poprawie jakości i wygody codziennej pracy. Dlatego też zawiera głównie usprawnienia, poprawki i udoskonalenia, ale znajdziemy w niej również ciekawe nowości. Poniższa lista prezentuje tylko kilka wybranych usprawnień i nowych funkcji. Wśród wielu usprawnień i nowych funkcji, chcielibyśmy wyróżnić:

 • Możliwość automatycznego dzielenia prętów zbrojeniowych w płytach żelbetowych - 
  pozwala na automatyczne dzielenie generowanych prętów zbrojeniowych tak, aby nie przekraczały maksymalnej długości.
 • Nowa baza materiałowa dla drewna kanadyjskiego 
  pozwala na modelowanie konstrukcji z elementami drewnianymi zgodnie z normą kanadyjską
 • Możliwość używania języka rosyjskiego w modułach projektowych AD
  umożliwia pracę i generowanie dokumentów w języku rosyjskim w modułach projektowych
 • Nowa metoda obliczeniowa dla śrub kotwiących
  umożliwia pełniejszą analizę połączeń podstaw słupów w module Steel Connection
 • ..oraz wielu mniejszych usprawnień zgłoszonych przez użytkowników.

Zapraszamy do przyjrzenia się nowym funkcjonalnościom i ulepszeniom wprowadzonym do Advance Design 2022.1


Możliwość automatycznego dzielenia zbrojenia w płytach

W celu zwiększenia użyteczności rysunków wykonawczych i zestawień zbrojenia generowanych w module płyt, dodana została możliwość automatycznego dzielenia prętów, których długość przekracza określoną wartość. Pręty mogą być podzielone z zastosowaniem następujących połączeń:

 • Spawanie – pręty są spawane na pewnej długości zakładu
 • Łączniki mechaniczne – pręty są rozsuwane z niewielką szczeliną i łączone mechanicznie
 • Zakład prętów – pręty są łączone poprzez zakład, który może być obliczony automatycznie lub zdefiniowany przez użytkownika np. jako wielokrotność średnicy.

Ulepszenia w oknie dialogowym kombinacji obciążeń

Okno używane do definicji i zarządzania kombinacjami obciążeń zostało zaktualizowane. Jedną ze zmian jest ujednolicenie wszystkich zakładek (kombinacje/żelbet/stal/drewno) oraz dodanie nowej kolumny określającej typ kombinacji obciążeń. Dzięki temu łatwiej jest zweryfikować i zmodyfikować wygenerowane kombinacje.


Język rosyjski w modułach wymiarujących

Język rosyjski dodany został do listy dostępnych języków w modułach wymiarujących Advance Design. Zmiana dotyczy zarówno interfejsu jaki i generowanej dokumentacji.


Nowa baza materiałowa drewna dla Kanady

Baza materiałów została rozszerzona o nowe typy drewna używane w Kanadzie. Pozwala to na łatwiejsze modelowanie konstrukcje w przypadku elementów drewnianych typowych dla runku północno-amerykańskiego. Nowa biblioteka zawiera materiały zgodne z kanadyjską normą O86, między innymi drewno klejone, kompozytowe (SCL), tarcice obrzynaną w ocenie wizualnej i mechanicznej (MEL/MSR)


Nowy styl prezentacji wyników dla elementów powierzchniowych

Wyświetlając wyniki dla elementów powierzchniowych od teraz wybrać można nowy styl nazwany Izomapy. To nowy rodzaj prezentacji, którym wyświetlany jest jednostajny kolor zgodnie z zadaną skalą. Taka prezentacja znacznie ułatwia pracę nie tylko z wynikami MES, ale również wynikami wymiarowania konstrukcji żelbetowych.


Nowa metoda obliczeń dla długości zakotwienia kotew

Dla połączenia blach podstawy, dla określenia nośności kotew poddanych rozciąganiu, długość zakotwienia musi zostać obliczona. Wraz z wersją 2022.1 metoda obliczeń została zmodyfikowana:

 • Dla załącznika francuskiego, długość zakotwienia obliczana jest zgodnie z zaleceniami CNC2M i Eurokodu 2. Wybierana jest mniejsza z obliczonych wartości.
 • Dla pozostałych lokalizacji dla obliczeń długości zakotwienia użyto zaleceń Eurokodu 2.

Wraz z nowymi weryfikacjami pojawiają się również nowe wiadomości i ostrzeżenia, ułatwiające kontrolę obliczeń.


Usprawienia w pomocy online

Równolegle z ulepszeniami w samym programie, pomoc online Advance Design również została rozbudowana. Wraz z oddzieleniem pomocy od programu, narzędzie to jest rozwijane stale i niezależnie. Ostatnie zmiany dotyczą dodania nowych stron, aktualizacji grafik, rozszerzenie opisów i reorganizacji struktury pomocy, dzięki czemu łatwiej znaleźć i uzyskać interesujące nas informacje.


Nowe rozmiary arkuszy rysunkowych

Zestaw ulepszeń związanych z rysunkami generowanymi automatycznie przez moduły wymiarujące został wprowadzony w wersji 2022.1. Najważniejszą zmianą jest ta związana z arkuszami. Od teraz, szablon dwg z tabelką rysunkową został zmodyfikowany w taki sposób, że arkusz zawiera osobno obszar rysunkowy i krawędź arkusza. Margines może być zmieniony bezpośrednio w module. Zmieniając margines skala widoków rysunku nie ulega zmianie, tak jak to było dotychczas sterując marginesami drukarki. Ponadto wprowadzono dodatkowe domyślne rozmiary arkusza, uzupełniając dotychczasowe A3 i A4 o formaty A1 i A2 (oraz A0 dla płyt).


Usprawnienia w panelu wyników modułów wymiarujących

Aby usprawnić przeglądanie wyników w panelu, wprowadzony został pionowy suwak dla całej tabeli oraz poziome suwaki dla poszczególnych składowych tej tabeli. Usprawni to przeglądanie najważniejszych rezultatów bez konieczności powiększania okna. Ponadto przy wielu dostępnych wynikach tabela nie będzie kolidować już z widokiem naszego elementu. Wprowadzono również w module słupa dodatkową kolumnę z informacją o decydującej kombinacji dla wymiarowania zbrojenia.


Nowe zasady obliczania skręcania w elementach stalowych (według Eurokodu 3 i NTC)

Dotychczas, weryfikacja skręcania profili stalowych była wykonywana dla przekrojów zamkniętych. Eurokod pozwalał na tego rodzaju uproszczenie, zakładając, że profile otwarte są niewrażliwe na skręcanie swobodne. Od wersji 2022.1, analiza skręcania zgodnie z Eurokodem 3 i włoską normą NTC została rozszerzona o obliczenia profili otwartych (np. dwuteowników).

 

Eurokod 3 I NTC 2018 określają, że przekroje powinny być obliczane przy skręcaniu momentem całkowitym, który jest sumą dwóch składowych – skręcania swobodnego (St. Venanta) i skrępowanego. W Advance Design od teraz używane są obie składowe o ile są dostępne. Należy zwrócić uwagę, że dla zwykłej statyki w elemencie prętowym pojawi się tylko składowa St. Venanta (element skończony o 6 stopniach swobody). Aby uzyskać skręcanie skrępowane konieczne jest użycie modułu Analizy skręcania skrępowanego, który używa 7 stopni swobody.

 

Wraz z powyższym tabela wyników również została zmodyfikowana i pojawią się w niej rezultaty odpowiednie do tego jaka werfyikacja zostanie przeprowadzona:

 • ‘Skręcanie St. Venant’ – gdy analiza skręcania skrępowanego nie była wykonana i dostępna jest tylko składowa skręcania swobodnego.
 • ‘Skręcanie całkowite – gdy analiza skręcania skrępowanego została przeprowadzona i dla elementu istnieją 2 składowe – skręcanie swobodne i skrępowane.

POZNAJ ADVANCE DESIGN  

 

 

 

Autodesk

Nasza strona www używa plików cookies w celu usprawnienia działania witryny. Ponadto używamy plików cookies do celów analitycznych i reklamowych. Kliknij Polityka Prywatności, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.