Konstrukcje żelbetowe - konferencje z prof. Starosolskim

6 i 10 września odbyły się dwie konferencje pod patronatem prof. Włodzimierza Starosolskiego, podczas których nasz prelegent, Kamil Dziedzic (Structural Analysis and Design Expert), przedstawił w praktyczny sposób wiedzę przekazywaną przez pana Profesora, omawiając prezentację pt.:

Od teorii do praktyki: Projektowanie konstrukcji żelbetowych w GRAITEC Advance Design

Prezentacja była kontynuacją cyklu artykułów Kamila, które pojawiły się nasz naszym blogu podczas serii Summer Academy.

Poniżej nieco więcej informacji o samym profilu obu konferencji:

PROJEKTOWANIE OSZCZĘDNE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH, CZ. I - Obliczenia tradycyjne

Piątek, 6 września 2019, Łódź

Projektowanie oszczędne to takie projektowanie, w którym zużycie stali zbrojeniowej zapewni wymagania bezpieczeństwa i eksploatacji, ale nie będzie go więcej niż jest to konieczne. Zakłada się z góry, ze wszystkie wymogi norm zostaną dochowane i pod tym względem nie będzie żadnych odstępstw. Dotyczy to zarówno wartości obciążeń, częściowych współczynników pewności, jak i parametrów obliczeniowych.

Wykłady dotyczyły zbrojenia konstrukcji na efekty zginania elementów. Zakłada się, że zagadnienia przeniesienia sił poprzecznych (ścinanie, przebicie) oraz stateczności ustroju zagwarantowane będą niezależnie.

Omówione zostały również metody oszczędnego projektowania przy podejściu tradycyjnym.

Archmedia Starosolski Lodz Archmedia Starosolski Lodz Kamil Dziedzic

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE CICER CUM CAULE, CZYLI WSZYSTKIEGO PO TROCHU, CZ. III
Wtorek, 10 września 2019, Warszawa 
Kontynuacja cyklu konferencji z poprzedniego sezonu. Podczas wydarzenia omawiane były następujące zagadnienia:

 1. Wiara w wyniki obliczeń komputerowych - błędy zaniechania
 2. Parę uwag o modelowaniu stropów elementami powłokowymi w modelach 3D
 3. Niespodzianki 3D
 4. Strop modelowany w 2D a model odniesienia w 3D
  - Porównanie ugięć
  - Porównanie momentów zginających płyty stropu
  - Podsumowanie
 5. Skrzyżowanie belek
 6. Belki krawędziowe załamane w planie
 7. Wpływ grubości płyty fundamentowej na wartości momentów działających na w płycie
 8. Balkony – wybrane zagadnienia·        
  - Momenty – oparcie wspornika na ścianie·        
  - Zakotwienie zbrojenia wspornika·        
  - Wpływ podatności nadproża na rozkład momentów·        
  - Zamocowanie balkonu w płycie stropowej
 9. Modelowanie słupościan
 10. Podciąg szerszy niż słup
 11. Stan graniczny częstości drgań własnych
Archmedia Starosolski Warszawa Kamil Dziedzic OPT Archmedia Starosolski Warszawa Kamil Dziedzic 1 OPT

Konferencje szkoleniowe organizowane są dla aktywnych zawodowo projektantów, inżynierów budownictwa i inwestorów z udziałem uznanych ekspertów już od 2000 roku. Tematyka szkoleń obejmuje całokształt problemów związanych ze zmianą w przepisach budowlanych oraz właściwym zaprojektowaniem, wykonaniem i eksploatacją budynków.

Więcej o konferencjach: https://www.archmedia.pl/zelbet/

Wyślij zapytanie

Autodesk

Nasza strona www używa plików cookies w celu usprawnienia działania witryny. Ponadto używamy plików cookies do celów analitycznych i reklamowych. Kliknij Polityka Prywatności, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.