Generacja wysokiej jakości siatki jest podstawową operacją niezbędną do przeprowadzenia obliczeń metodą elementów skończonych (MES). Metoda ta polega na dyskretyzacji modelu na skończone elementy, dla których rozwiązanie jesteśmy w stanie przybliżyć za pomocą znanych funkcji – dzięki temu w węzłach takiej siatki możemy poznać poszukiwane przez nas wartości (sił wewnętrznych, naprężeń, przemieszczeń itd.).

Program Advance Design pozwala na automatyczne utworzenie spójnej siatki MES opt

Program Advance Design pozwala na automatyczne utworzenie spójnej siatki MES dla każdego elementu modelu co gwarantuje nam uzyskanie poprawnych rezultatów.

Opcje zaawansowane dla generacji siatki

Opcje zaawansowane dla generacji siatki opt

Dodatkowe możliwości na potrzeby lokalnego zagęszczenia siatki

Zagęszczenie siatki na początku, końcu (lub obu końcach) oraz środku element konstrukcyjnego.

Dodatkowe możliwości na potrzeby lokalnego zagęszczenia siatki

Różne parametry siatkowania w zależności od krawędzi elementu

Różne parametry siatkowania w zależności od krawędzi elementu

 

Możliwość definicji parametrów siatki za pomocą elementów niekonstrukcyjnych (linie, polilinie, punkty).

Możliwość definicji parametrów siatki za pomocą elementów niekonstrukcyjnych opt

Wyświetlanie siatki i ocena jej jakości

Wyświetlanie siatki i ocena jej jakości opt