Jak wykorzystać drzewo nawigacyjne w oknach edycyjnych w module Advance Design Michał Nowicki opt

W ostatniej odsłonie modułu BIM Designers Steel Connection nastąpiła zmiana interfejsu, która to istotnie wpływa na sposób edycji parametrów zadania. Tym nowym rozwiązaniem jest organizacja okien dialogowych przy wykorzystaniu drzewka nawigacyjnego, które znajduje się w ich lewym panelu. Poniższy artykuł przybliża koncepcje pracy, mając na celu efektywne wykorzystanie tej funkcjonalności do wygodniejszej codziennej pracy. 

Śruby

Każdy element „drzewka” może mieć listę elementów podrzędnych, które są wyświetlane pod tym elementem głównym. Użytkownik może poruszać się po drzewku nawigacyjnym wybierając, rozwijając i zsuwając elementy, jak również modyfikując dane drzewa poprzez edycję etykiet elementów, sprawdzanie i odznaczanie elementów.

Klasyczne sterowanie poprzez drzewko, służące do grupowania i wyświetlania hierarchicznej listy elementów, zostało rozszerzone w module Advance Design – BD Steel Connection o kilka dodatkowych opcji:

Parent item

Parent item

Sterowanie przez drzewko - jak to działa?

Mechanizm drzewa implikuje, że dla każdej głównej  gałęzi drzewa (ang. Tree family),  te same parametry są wyświetlane wewnątrz okna, nawet jeśli niektóre z nich są nieaktywne.

Tree family

Te same parametry dla każdego elementu drzewa.

Na poziomie głównej gałęzi (albo na poziomie pozycji głównego elementu albo na poziomie głównej drzew) stan parametrów jest wyświetlany w tzw. stanie "multiedycji":

Multi edit state

Jeżeli chodzi o dodatkowe operacje, które można wykonać na poziomie elementu głównego lub podrzędnego, to działa to w następujący sposób:

1. Gałęzie nadrzędne i podrzędne mają przypisane pola wyboru (checkbox’y), dzięki czemu kontrolują, czy elementy są tworzone w modelu, czy też nie. Trzeci stan kontroli widoku drzewa pokazuje na gałęziach nadrzędnych, że ustawienia dla gałęzi podrzędnych nie są wszystkie takie same.

Na przykład, w przypadku połączenia belki na słupie np. poprzez blachą czołową dla słupa ściany szczytowej, tylko usztywnienia pasa są umieszczane na belce; dlatego też kategoria usztywnień belki, która grupuje wszystkie usztywnienia, które mogą być umieszczone na belce, ma nieokreślony stan, ponieważ jeden element "podrzędny" ma inną wartość.

Wzmocnienia opt

2. W sytuacji, gdy element "podrzędny" ma te same wartości parametrów co inny, funkcja kopiowania jest dostępna za pomocą prawego przycisku myszy. Wartości mogą być kopiowane z innych aktywnych elementów podrzędnych.

Wzmocnienia belki

Na przykład, pogrubienie środnika może uzyskać wartości parametrów z innych aktywnych elementów podrzędnych, tj. żeber na belce.

 

Edycja parametrów przez „drzewko”. Praktyczne zastosowania

Jednym z praktycznych zastosowań sterowania poprzez „drzewko” jest moduł Advance Design – BD Steel Connection.

Oto jak działa ten mechanizm w przypadku połączenia dla połączenia belki ciągłej na słupie z zewnętrznymi śrubami. Otwarcie okna dialogowp „Blachy” pozwala to np. na wybranie żądanych opcji dostępnych do konfiguracji grup blach dystansowych:

Blachy

[Kliknij, aby powiększyć]

Blachy grubość

[Kliknij, aby powiększyć]

Kliknij na poniższy przycisk, aby skontaktować się z nami i zadać pytanie jednemu z naszych ekspertów: 

Wyślij zapytanie