1 minute reading time (220 words)

Projektowanie konstrukcji stalowych w Advance Design, według Eurokodu 3 - uwzględnianie imperfekcji.

W oprogramowaniu do projektowania konstrukcji budowlanych Advance Design, użytkownik może uwzględnić imperfekcje materiałowe i geometryczne zgodnie z normą EN 1993-1-1-1, rozdział 5.3 - Imperfekcje. Te imperfekcje są modelowane za pomocą dodatkowych równoważnych obciążeń statycznych, które symulują efekt możliwych deformacji i naprężeń rezydualnych. W Advance Design można zdefiniować dwa rodzaje imperfekcji:

Globalne imperfekcje przechyłowe: należy rozważyć globalny wpływ imperfekcji pionowości słupów na całą konstrukcję - dostępne w projekcie Advance Design 2019 tylko dla budynków jednokondygnacyjnych.

Lokalne imperfekcje łukowe: należy rozważyć lokalny wpływ imperfekcji prętów na pojedynczy element, słup i/lub belkę. Równoważne siły statyczne symulujące lokalne imperfekcje łukowe na belkach są obliczane podobnie jak w przypadku słupów, w oparciu o siłę osiową, na które wpływa współczynnik k.

Ocena niedoskonałości EC3 na słupach

Rysunek 1 - Ocena niedoskonałości EC3 na słupach

Ocena niedoskonałości EC3 na belkach

Rysunek 2 - Ocena niedoskonałości EC3 na belkach

Równoważne siły poziome zastosowane do symulacji skutków imperfekcji są proporcjonalne do siły ściskania NEd. Jeśli NEd jest siłą rozciągającą dla danej kombinacji, to dla tej kombinacji nie ma lokalnych imperfekcji łukowych w danym słupie.

Wartość e0/L podano w tabeli 5.1 EC3, która zależy od krzywej wyboczeniowej przekroju poprzecznego (tabela 6.2). Załączniki krajowe mogą proponować różne podejścia, które są również uwzględnione w Advance Design. Ponadto skutki odkształconej geometrii konstrukcji uwzględnia się za pomocą analizy nieliniowej z dużymi przemieszczeniami (analiza drugiego rzędu).

Wypróbuj darmową wersję testową programu dla konstruktorów Advance Design!

5
Stwórz własne szablony w programie do modelowania ...
Siatkowanie MES: Szybkie i proste siatkowanie auto...
Comment for this post has been locked by admin.
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.graitec.pl/

Autodesk

Nasza strona www używa plików cookies w celu usprawnienia działania witryny. Ponadto używamy plików cookies do celów analitycznych i reklamowych. Kliknij Polityka Prywatności, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.